English
中文版
深圳元启官网

      

       注塑机械手是为注塑生产自动化专门配备的机械,它可以在减轻繁重的体力劳动、改善劳动条件和安全生产;能够模仿人体上肢的部分功能,可以对其进行自动控制使其按照预定要求输送制品或操持工具进行生产操作的自动化生产设备。提高注塑成型机的生产效率、稳定产品质量、降低废品率、降低生产成本、增强企业的竞争力等方面起到及其重要的作用

      功能特点:

            >驱动方式分为气动,变频,伺服。

            >按机械结构分为旋转式,横行式,侧取式。

            >按手臂结构分为单截,双截。

            >按手臂多少分为单臂和双臂。

            >按X轴结构分为挂臂式和框架式。

            >按照控制程序的不同分为多套固定程式和可自主编辑程式。

            >按手臂可移动区分设备大小,一般以100MM递增。

             >按电机控制轴数可分单轴、三轴、五轴

单轴参数:


三轴技术参数:


五轴技术参数: